ឆ្នោតម៉ាឡេ Magnum4D ទិញឆ្នោតអនឡាញ អត្រាសងខ្ពស់ ចាក់ឆ្នោតម៉ាឡេ ងាយៗតាមរយះទូរស័ព្ទដៃបាន 24 ម៉ោង

វេបសាយទិញឆ្នោតម៉ាឡេ រឺ ឆ្នោតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានស្គាល់នៅឈ្មោះមួយទៀតគឺ ឆ្នោត Magnum4D ដែលផ្អែកទៅលើតួលេខដែលចេញពីការចេញលទ្ធផលរង្វាន់ lottery ម៉ាឡេស៊ីរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់រដ្ធដែលស្របច្បាប់យ៉ាង​ Damacai1 + 3D, Sabah, Sandakan, S’wak Cashsweep និង Toto ដែលជាឆ្នោតអនឡាញដែលមានអត្រាការសងខ្ពស់បំផុត ឆ្នោតម៉ាឡេ ព្រមទាំងពិនិត្យមើលលទ្ធផលឆ្នោតកន្លងបាននៅទីនេះ

វេបសាយទិញឆ្នោតអនឡាញ ចាក់់ឆ្នោតម៉ាឡេ រឺ ឆ្នោត Magnum 4D ជាការផ្អែកលើលទ្ធផលរង្វាន់ពីឆ្នោតរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មានអត្រាការសងដែលខ្ពស់និងសងច្រើនជាឆ្នោតផ្សេងៗ ចាក់ឆ្នោតអនឡាញ ងាយៗតាមរយះមុខវេបសាយនិងទូរស័ព្ទដៃ ដោយប្រព័ន្ធដែលទាន់សម័យប្រើប្រាស់ងាយស្រួលអាចទិញឆ្នោតបានគ្រប់ពេលវេលា មិនថាជារឿងរបស់ប្រព័ន្ធ ដាក់-ដកប្រាក់ ដែលរហ័សទាន់ចិត្ត ឈ្នះភ្លាមសងភ្លាម ដែលសំខាន់មានតែនៅវេបសាយ Lottery-khmer.com​ នៅមានប្រព័ន្ធសុវត្តិភាពខ្ពស់ ក្រៅពីនេះនៅអាចពិនិត្យឆែកមើលលទ្ធផលឆ្នោម៉ាឡេថ្ងៃនេះនិងកន្លងមកបានរហូត 24 ម៉ោង ចុះឈ្មោះចាក់ឆ្នោតអនឡាញ បានហើយនៅ

កតិកានៃការចាក់ឆ្នោតម៉ាឡេក៏និងមានរូបបែបស្រដៀងៗគ្នាជាមួយនិងឆ្នោតរដ្ធាភិបាលថៃ គ្រាន់តែឆ្នោតម៉ាឡេក៏និងមានលេខ 4 ខ្ទង់ ដែលធ្វើអោយអត្រាការចេញរង្វាន់ទី 1 របស់ឆ្នោតម៉ាឡេនិងមានឳកាសខ្ពស់ជាងឆ្នោតផ្សេងៗ ដោយឆ្នោត Magnum 4D ចែកចេញជា 2 ប្រភេទ បានទៅលើ ទិញបែបផ្សងសំណាងគ្រប់រង្វាន់ធំ រឺ ទិញ 1 តួហើយផ្សងសំណាងពីតូចទៅធំ សកសមសម្រាប់ការភ្នាល់ដែលសកសមជាមួយនិងអថិតិជនដែលត្រូវការផ្សងសំណាំងទទួលរង្វាន់ចំនួនច្រើនៗ តែលទ្ធផលរង្វាន់ក៏និងយល់ស្រប ទិញបែបផ្សងសំណាងរង្វាន់ទី 1 ដល់ 3 ទិញ 1 យកទៅផ្សងសំណាងរង្វាន់ទី 1 ដល់ 3 ប៉ុណ្ណោះ សកសមសម្រាប់អ្នកដែលជឿជាក់ថានិងឈ្នះរង្វាន់ធំ តែរង្វាន់ក៏ច្រើនដូចជា អាចចាក់ឆ្នោតម៉ាឡេអនឡាញ បានរាល់ថ្ងៃពុធ សៅរ៍ អាទិត្យ និង ចាប់រង្វាន់ពិសេសនៅថ្ងៃ អង្គារ ដោយនិងប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រកាសនៅម៉ោង 18:00 ល្ងាច

ឆ្នោតអ៊ីនធឺណេត

BAAC Lottory

BAAC ឆ្នោត

វេបសាយឆ្នោតអនឡាញ BAAC lottery​ រឺ ឆ្នោត BAAC ឆ្នោតដើម្បីកសិករចូលចិត្តលេងហើយនិងកំពុងល្បី ដែលន...
អានបន្ថែម

ឆ្នោតពិសេស GSB ពិសេស

វេបសាយទិញឆ្នោត GSB រឺ ឆ្នោត GSB អនឡាញ មួយបែបទៀតរបស់ធនាគារអមស៊ីន ចាក់ឆ្នោត GSB ផ្សងសំណាងរង្វា...
អានបន្ថែម
Hanoi Vietnam Lottery

ឆ្នោតហាណូយ

វេបសាយឆ្នោតហាណូយ ចាក់ឆ្នោតអនឡាញតាមរយះវេបសាយ Lottery-khmer.com​ ចាក់ឆ្នោតវៀតណាម អត្រាការសងច្រ...
អានបន្ថែម

ឆ្នោតម៉ាឡេស៊ី

វេបសាយទិញឆ្នោតម៉ាឡេ រឺ ឆ្នោតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានស្គាល់នៅឈ្មោះមួយទៀតគឺ ឆ្នោត Magnum4D ដែលផ្អែ...
អានបន្ថែម
  • Play Lottery Online 24 Hour We Have A Varity Lottery Such as Thai, Laos. Hanoi, Malay Lottery For You Betting